نقش برجسته سفالی

گروه هنری نقطه (طراحی و اجرای نقوش برجسته سفالی)

نقش برجسته سفالی جهت نمای مجتمع مسکونی -کرج شهرک بنفشه

44

تابلو سفالی جهت نمای مجتمع مسکونی

+ نوشته شده در  89/11/07ساعت 11:10  توسط صادق باقری   | 

اجرای نقش برجسته سفالی جهت نمای مجتمع مسکونی هما

43

اجرای کتیبه سفالی

+ نوشته شده در  89/11/07ساعت 11:7  توسط صادق باقری   | 

نقوش برجسته سفالی باطرح آثار و نمادهای تاریخی

42

کتیبه های سفالی - قبل از خشک شدن

+ نوشته شده در  89/11/07ساعت 11:0  توسط صادق باقری   | 

قنادی نیشکر - فرمانیه - بلوار اندرز گو

41

اجرای تابلو سفالی با طرح و لو گوی قنادی نیشکرو استفاده از طرح ساقه های نیشکرر زمینه به عنوان بافت در زی

+ نوشته شده در  89/11/07ساعت 10:55  توسط صادق باقری   | 

کتیبه سفالی با آرم قنادی نیشکر -تهران فرمانیه

40

تابلو سفالی - کتیبه فرسک - نقش برجسته سفالی

+ نوشته شده در  89/11/07ساعت 10:47  توسط صادق باقری   | 

اجرای تابلو سفالی -قبل از خشک شدن

39

کتیبه سفالی با طرح ساقه های نیشکر جهت نصب در قنادی نیشکر ـ فرمانیه - بلوار اندرز گو

+ نوشته شده در  89/11/07ساعت 10:41  توسط صادق باقری   | 

اجرای نقوش برجسته سفالی با طرحهای تاریخی -دفتر بانک ایران زمین

38

طراحی و اجرای نقوش برجسته سفالی جهت  دفتر هیت مدیره بانک ایران زمین -  تهران - یوسف آباد

+ نوشته شده در  89/11/07ساعت 10:30  توسط صادق باقری   | 

نقش برجسته سفال با طرح آرش کمانگیر

37

تابلو سفالی -کتیبه سفالی - نقش برجسته سفالی

+ نوشته شده در  89/11/07ساعت 10:22  توسط صادق باقری   | 

کتیبه سفالی با طرح منظره روستایی

36

نقش برجسته سفال ( تابلو سفالی ) با طرح منظره روستایی جهت لابی مجتمع مسکونی ـ کرج - مهر ویلا

 

+ نوشته شده در  89/11/07ساعت 10:19  توسط صادق باقری   |